Connect with us

Ηλιούπολη

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Συνεκτιμώντας τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, τις ανάγκες για καλύτερες επιδόσεις στην καθαριότητα αλλά και την ανάγκη στήριξης της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Ηλιούπολης προχωράει τώρα και σε μείωση δημοτικών τελών για το 2019, μετά από το 7 ετές πάγωμα που είχε καταφέρει.

Συγκεκριμένα, τα δημοτικά τέλη για κατοικίες κλπ θα διαμορφωθούν για το έτος 2019 σε 1,39€/τ.μ. και για τα καταστήματα στα 3,65€/τ.μ.

Επίσης στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, θα ισχύσουν οι παρακάτω απαλλαγές και ελαφρύνσεις:
Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, μείωση 50% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
Δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Πλήρης απαλλαγή.
Ε) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.
ΣΤ) ΑΠΟΡΟΙ: Πλήρης απαλλαγή.

Η υλοποίηση των παραπάνω απαλλαγών θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον Δήμο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Ακόμα, καθορίστηκε ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων στα 0,18€ ανά τ.μ.

Τα τέλη Κοιμητηρίου ως εξής:
1. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους από 30 – 205 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία.
2. Δικαίωμα ταφής σε τάφους 3ετούς χρήσεως από 24 μέχρι 205 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και δωρεάν για Άτομα έως 18 ετών
3. Δικαίωμα ταφής οστών σε οικογενειακούς τάφους 35,00 €
4. Δικαίωμα ταφής σε κτιστούς, σαρκοφάγους τριετούς χρήσεως μείωση
από 400,00 € σε 360,00 €
5. Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών από 550 μέχρι 750,00 € ανάλογα με το Διάζωμα 6.
6. Δικαίωμα εκταφής από οικογενειακούς ή 3ετούς χρήσης τάφους 30,00 €
και 2,00 € για νέους έως 30 ετών
7. Φύλακτρα οστών μείωση από 20,00 € σε 18,00 €
8. Δικαίωμα εκκλησίας 20,00 €
9. Δικαίωμα στολισμού 20,00 €
10. Δικαίωμα αίθουσας τελετών κατ΄ άτομο 1,00 €
11. Μνημόσυνα από 14,00€ μέχρι 120,00 € ανάλογα με τις επιθυμίες των συγγενών
12.Παραμονή σωρού, Ημερησίως 14,00€ , σε ψυγείο 25,00€
13.Ετήσιο τέλος καθαριότητας οικογενειακών τάφων 14,00 €
14.Παρατάσεις ταφής από 30 μέχρι 250 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία και το τρίμηνο
Στην περιπτώσεις των θανάτων έως 30 ετών, υπάρχει δικαίωμα δωρεάν παράτασης πλέον της 3ετίας,για ένα ακόμα.

Τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
To ετήσιο τέλος ανά τ.μ., από 15 έως 40 ευρώ ανάλογα με τη Ζώνη.
Οι χώροι οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν με βάση την άδεια που τους έχει δοθεί.
2) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ το μηνιαίο τέλος παραμένει στα 6,00 €/τ.μ. για κάθε περίπτωση.
3) Για τους ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνδυάζονται οι θέσεις με εκδηλώσεις του Δήμου κ.λπ., το εβδομαδιαίο τέλος καθορίζεται στα 30,00 €/τ.μ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος σε 15,00 €/τ.μ. για χώρο μέχρι 2 τ.μ.
4) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ κλπ
• 400,00€/τεμ. για κάθε αυτόματο πωλητή
• 400,00€/τεμ. έως 1τ.μ. για κάθε σταθμαρχείο
• 1.000,00€ για κάθε ΑΤΜ Τραπεζών
5) Για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 15 έως 20,00 €/τ.μ. ανάλογα με τη Ζώνη.
Οι χώροι θα οριοθετούνται με εμφανή διαγράμμιση από συνεργείο του Δήμου και οι κάτοχοι των αδειών θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου του οποίου κάνουν χρήση.
6) Γιατην ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κλπ .
Ετήσιο τέλος πινακίδων Φαρμακείων & Ιατρείων : 1,00€ /τ.μ.
Πινακίδες σημάτων εταιρείας Πρατηρίων Καυσίμων : από 1τ.μ. έως 5τ.μ.: 50,00€/τ.μ.
Βάσεις πινακίδων τιμών ή προϊόντων Πρατηρίων Καυσίμων : 20,00€ /τ.μ
7) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κλπ.
1) Ορίζεται στα 40,00 € για κάθε δημοπρασία ή άλλη διαδικασία.
2) Για το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο που θα παραχωρείται σε ιδιώτες 250 € για κάθε εκδήλωση. (Σε περίπτωση παραχώρησης του Δημ. Θεάτρου σε ιδιώτες για θεατρικές παραστάσεις με εισιτήριο, ο Δήμος θα αμείβεται με το 10% επί των πωληθέντων εισιτηρίων και όχι λιγότερο των 250,00 €).
3) Το τέλος για τις υπόλοιπες Δημοτικές αίθουσες που θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, θα ανέρχεται στα 200,00 € για κάθε εκδήλωση.
8) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.Τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης θα ανέρχονται σε 10 τ.μ. και η τιμή ορίζεται στα 300,00€ συνολικά.
9) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
1) για μεμονωμένες εκδηλώσεις στα 180 €/ εβδομάδα.
2) για εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ έως 500€/εβδομάδα
3) για εκδηλώσεις, χωρίς διενέργεια δημοπρασίας, για διάστημα έως και δέκα (10) ημερών, σε συλλόγους, σωματεία, κοινωνικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια πολιτιστικών, κοινωνικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων το ύψος του τέλους ορίζεται στα 2,00€.
10) ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).
Η κάθε θέση δεν θα ξεπερνά τα 2 τ.μ. με τέλος 25,00 €/τ.μ. ανά εβδομάδα.
11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ. Για συμμετοχή στις δραστηριότητες διανομής τροφίμων χωρίς μεσάζοντες 30,00€.

Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων

• Τέλος κατάληψης σταθερής κατασκευής περιπτέρου 50€/τ.μ.
• Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων από 25 έως 110€/τ.μ. ανάλογα τα τετραγωνικά

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ από 20 έως 30€.

Τέλη διαφήμισης
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται):
Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια – στέγαστρα: 0,88 €/τ.μ./όψη/ εβδ. έως 1,03 €/τ.μ./όψη/εβδ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή ηλεκτρικές εφημερίδες 176,08 €/τ.μ. ετησίως.
2. Για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 52,82 €/τ.μ. ετησίως.
3. Για διαφημίσεις μη φωτεινές σε στέγες ή δώματα κ.λ.π., 58,69 €/τ.μ. ετησίως.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Για διαφημίσεις σε οχήματα, 4,84 €/τ.μ. μηνιαίως.
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διαφημίσεις σε ημερολόγια, δώρα, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, περίπτερα, προβολή προϊόντων σε ράφια, διανομή διαφημιστικών προϊόντων.
Διαφημιστικό τέλος 2% επί της δαπάνης διαφήμισης ( Αρθρ. 9 & 6 Ν2880/2001 )

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Featured

Συνεχή τα προγράμματα ιατρικής στα σχολεία της Ηλιούπολης

Με συνεχείς δράσεις το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης μεριμνά για την συνολική υγειονομική θωράκιση των κατοίκων της Ηλιούπολης με απόλυτη προτεραιότητα στην μαθητιώσα νεολαία.

Με άξονες προτεραιότητας την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την συμβουλευτική υγείας το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με την Διεξαγωγή Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους μαθητές του Δήμου μας. 
Πρόγραμμα Προληπτικού Οδοντιατρικού Ελέγχου εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18 και στις 40 σχολικές μονάδες (22 Δημοτικά κ΄18 Νηπιαγωγεία), από τον Οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγείας του Σταθμού προστασίας μάνας, παιδιού και Εφήβου, κατά το οποίο ελέγχθησαν στο σύνολο 1770 μαθητές.
Η δράση αυτή συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά και στα 24 Νηπιαγωγεία του Δήμου μας, όπου στο σύνολο θα εξεταστούν 720 μαθητές προσχολικής ηλικίας.
Επίσης για τη σχολική χρονιά 2018-9, από τις Επισκέπτριες Υγείας του Κέντρου Υγείας, πραγματοποιούνται δράσεις Σεξουαλικής Αγωγής, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας. Σε θέματα Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας θα ενημερωθούν περισσότεροι από 1.000 μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης.
Παράλληλα πραγματοποιείται πρόγραμμα ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης του Μαθητικού πληθυσμού, για το σχολικό έτος 2018-2019, όπου αναμένεται να ελεγχθούν πάνω από 2.500 βιβλιάρια εμβολίων των μαθητών μας και να ενημερωθούν οι γονείς για τυχόν ελλείψεις.
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος, ευχαρίστησε την Α’ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης και όλους τους συμμετέχοντες στη διεξαγωγή αυτών των Δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προς τον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής μας και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ενίσχυση τους με κάθε μέσο. 
Για το Δήμο Ηλιούπολης η υγειονομική θωράκιση των κατοίκων του αποτελεί βασική υποχρέωση και μέριμνα και γι’ αυτό οι δράσεις αυτές θα αναπτύσσονται και θα εκσυγχρονίζονται συνεχώς.

Continue Reading

Ηλιούπολη

Ξεκίνησε το τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών μυελού των οστών στον Δήμο Ηλιούπολης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 τα επίσημα εγκαίνια του «Τοπικού Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών» με τη στήριξη του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» στο ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηλιούπολης, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Μια ακόμη πρωτοβουλία, την οποία στηρίζουν από κοινού ο Δήμος Ηλιούπολης, η ΚΕΔΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων που με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση αγκαλιάζουν το έργο του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κος Βασίλης Βαλασόπουλος χαιρέτησε την εκδήλωση και δήλωσε: «Μια ακόμη δράση του ΚΕΠ Υγείας του δήμου μας με ιδιαίτερα κοινωνική ευαισθησία. Δημιουργήσαμε εδώ ένα χώρο υποδοχής για τους δημότες μας , το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που σκοπό έχει να δώσει ελπίδα και ζωή στους συνανθρώπους μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών και είμαστε σίγουροι ότι οι δημότες μας θα συμβάλουν σε αυτό. Η νέα μας δομή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας που αναπτύξαμε ως Δήμος μέσω του ΚΕΠ Υγείας μας με τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και στόχο έχει την προώθηση της εθελοντικής προσφοράς μέσω της εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών».

Και πραγματικά από την πρώτη μέρα κιόλας τς λειτουργίας του, το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών εξασφάλισε εντυπωσιακό πλήθος συμμετοχών.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου δήλωσε: «Σήμερα, που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα παγκόσμιου εορτασμού κατά του παιδικού καρκίνου, μια νέα δομή εγκαινιάστηκε που σκοπό έχει να συνδράμει στην ενίσχυση της τράπεζας των εθελοντών δοτών μυελού των οστών στη χώρα μας για να καλύπτει άμεσα και ταχύτερα τους ασθενείς που νοσούν. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να δώσει την ελπίδα για ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό μας που νοσεί. Βασιζόμαστε στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας ».

Ο κ. Στέλιος Γραφάκος Επιστημονικός Διευθυντής του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, παρουσίασε τη φιλοσοφία και το έργο του συλλόγου με συγκεκριμένα δεδομένα όπως αυτά αναφέρονται για τη χώρα μας.

Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε ο υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη δράση του ΚΕΠ κ.Χρήστος Γιαννάκης,Δημοτικός Σύμβουλος,Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημάρχου για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολη, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της νέας δομής.

Στο Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών της Ηλιούπολης καλούνται οι συνδημότες μας με ηλικία από 18-45 ετών που επιθυμούν να σταθούν στο πλευρό και να βοηθήσουν ασθενείς με λευχαιμία και όχι μόνο, να συνδράμουν την μεγάλη προσπάθεια του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου μας και να ενταχθούν στην ομάδα των εθελοντών δοτών του μυελού των οστών.

Η διαδικασία είναι απλή και ξεκινά με δείγμα από την στοματική κοιλότητα που παίρνουμε με μια απλή μπαγιονέτα για εντοπισμό της ομάδας συμβατότητας του Δότη.
Το δείγμα κατατίθεται στον συνεργαζόμενο με τον δήμο μας σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» στο νοσοκομείο παίδων.

‘Όταν και αν ποτέ ασθενής χρειαστεί προγονικά κύτταρα από δότη με συμβατή με αυτόν ομάδα ειδοποιείται άμεσα ο δότης .

Η διαδικασία λήψης προγονικών κυττάρων είναι απλή ,ανώδυνη ,χωρίς νάρκωση ,τομές και διάτρηση του οστού του Δότη.

Επικοινωνήστε άμεσα στο 2109968868 με την υπάλληλο του ΚΕΠ Μαρία Κολοβού ή την εθελόντρια Σοφία Κουσουνή για ραντεβού και προγραμματισμό λήψης δείγματος για εντοπισμό της ομάδας συμβατότητας.

Continue Reading

Ηλιούπολη

Εργαστήριο τρισδιάστατου σχεδιασμού και animation

Το Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης, φιλοξενεί κάθε Τρίτη από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., εργαστήριο 3D Σχεδιασμού και Αnimation από την Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης.
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει στις 5 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2019.
Τον σχεδιασμό και την επιμέλεια του εργαστηρίου έχει ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κος Σπύρος Σιάκας.
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, είναι το BLENDER 3D, ένα ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο λογισμικό σε συνδυασμό με άλλα ανοικτά λογισμικά επεξεργασίας εικόνας.
Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στη φιλοσοφία και στα βασικά εργαλεία του τρισδιάστατου σχεδιασμού με υπολογιστή και θα δημιουργήσουν τα δικά τους τρισδιάστατα μοντέλα με δυνατότητα κίνησης. Επίσης, θα λάβουν τα προγράμματα ανοικτού κώδικα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο.
Όλες οι δημιουργίες του εργαστηρίου θα ενσωματωθούν αμέσως μετά τη λήξη του σε ένα «Ψηφιακό Μουσείο Τρισδιάστατης Τέχνης» με δυνατότητες διάδρασης και εικονικής πραγματικότητας.

Απευθύνεται:
σε νέους και ενήλικες με βασικές γνώσεις υπολογιστών και ενδιαφέρον για τον τρισδιάστατο σχεδιασμό με υπολογιστές.
Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν μπορούν να φέρουν και τον προσωπικό τους υπολογιστή και να εργαστούν σε αυτόν.

Αριθμός συμμετεχόντων και επιλογή:
ο αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε 20 άτομα.
Στο τέλος του Εργαστηρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Για την επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Δημήτρης Καλαντίδης 6945 405825 – jim_kalant@hotmail.com
Θοδωρής Μουμουλίδης 6948 595004 – tmoumoulidis@hotmail.com
Media Lab Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης
Νικομάχου 18, Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9948344
Ώρα προσέλευσης: 5.15 μ.μ.

Continue Reading

Ηλιούπολη

Εκδήλωση για τη σωστή χρήση του διαδικτύου

Το θέμα της σωστής χρήσης του Διαδικτύου στις μέρες μας 
είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και τη σωματική και ψυχική υγεία μικρών και μεγάλων.

Η ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας παρουσιάζεται επιτακτική, γι΄αυτό και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών του 5ου και του 20ου Δημοτικών Σχολείων Ηλιούπολης διοργάνωσαν μια ομιλία-συζήτηση με τον κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη,
Αντιστράτηγο και ιδρυτή του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 17.00
στην Αίθουσα Τελετών του σχολικού συγκροτήματος (Αγαμέμνονος 1).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Continue Reading

Ηλιούπολη

Απόκριες 2019 στην Ηλιούπολη

Ο Δήμος Ηλιούπολης σας καλεί στις ξεχωριστές γιορτές που ετοίμασε για τους Ηλιουπολίτες τις ημέρες των Αποκριών.

Την Κυριακή, 3 Μαρτίου στις 7 μ.μ., σας προσκαλούμε να γλεντήσουμε παρέα στην αίθουσα του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» (Μνησικλέους & Ύδρας). 
Λαϊκό Σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Ηλιούπολης «Απόστολος Μόσχος», υπό την καθοδήγηση του δασκάλου μουσικής Νίκου Καραχάλιου, θα μας διασκεδάσει ερμηνεύοντας αγαπημένα λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια.


Συμμετέχουν: 
Δημήτρης Μανωλόπουλος – μπουζούκι & τραγούδι
Γιάννης Σφακιανάκης – κιθάρα & τραγούδι
Έφη Παχή – τραγούδι
Νίκος Καραχάλιος – μπουζούκι


Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου από τις 11.00 το πρωί μέχρι τη 1.30 μ.μ. στην Πλατεία Φλέμινγκ η χορευτική ομάδα UNO-DUE-TRE-QUATTRO ανοίγει την γιορτή μας


 με τον χορό του Καραγκιόζη, 
 με το παραδοσιακό Γαϊτανάκι να αναβιώσουμε το έθιμο των ημερών, περνώντας στα χέρια των παιδιών χορεύοντας και τραγουδώντας 
 τον χορό των χαρταετών, 
 την Ταραντέλα, 
 τον χορό και το παιχνίδι των καπέλων, 
 τον ρώσικο χορό, 
 τον χορό των Μασκών, 
 με Latin και swing που παρασύρουν όλα τα παιδιά και τους γονείς να χορέψουν και να ξεφαντώσουν ως καρναβαλιστές, 
 με Face patting από δυο πανέμορφες μασκαράτες, 
 με κλόουν Ανιματέρ, 
 με τσουβαλοδρομiες, 
 με το παιχνίδι «φανερός θησαυρός»
 με διαγωνισμό χορού 
 και διαγωνισμό ωραιότερης στολής

Την Καθαρά Δευτέρα από τις 11:30 ξεκινάνε στο Πάρκο Ναυαρίνου τα Κούλουμα!


 με τα παραδοσιακά εδέσματα, 
 με χωριάτικη φασολάδα, τη λαγάνα το κρασί 
 και πολύ μουσική και χορό.

Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης μας περιμένει όπως κάθε χρόνο να διασκεδάσουμε όλοι μαζί παραδοσιακά στον Προφήτη Ηλία!

Στην ατμόσφαιρα των γιορτών θα συμβάλει και η Φιλαρμονική του Δήμου Ηλιούπολης που θα παιανίζει στους εμπορικούς δρόμους το Σάββατο 9 Μαρτίου όλο το πρωινό και την Καθαρά Δευτέρα στο πάρκο για να μας φτιάξει την διάθεση και να μας ζωντανέψει την επιθυμία για κέφι και γλέντι.

Continue Reading

Ηλιούπολη

Προληπτικοί έλεγχοι υγείας στα σχολεία της Ηλιούπολης

Στην πρώτη γραμμή της Κοινωνικής Πολιτικής και της προαγωγής της Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης βρίσκονται πάντα οι μαθητές.

Από την Σχολική Ηλικία ξεκινάει η σωστή πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παθολογικών φαινομένων που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Με αυτές τις σταθερές αξίες ξεκίνησαν στον Δήμο μας οι προληπτικοί έλεγχοι υγείας στον σχολικό πληθυσμό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το τμήμα Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

Επιστήμονες Γιατροί με μεγάλη εμπειρία όπως η κα Καραντανά Ελένη (Αναπτυξιακός Παιδίατρος), η κα Χάσκη Διαμάντω (Προϊσταμένη -Νοσηλεύτρια), η κα Νατάσα Παπαδόπουλου (Επισκέπτρια Υγείας), η κα Καγγέλη Παναγιώτα (Επισκέπτρια Υγείας) και η κα Επιτροπίδου Ειρήνη (Επισκέπτρια Υγείας) διενήργησαν ένα σύνολο ελέγχων και εντόπισαν περιστατικά που χρίζουν περαιτέρω προσοχής και έκαναν την απαραίτητη ενημέρωση.

Συντονίστρια από πλευράς Δήμου η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μαρία Κουρή.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

TRENDING